Twee moties aangenomen TK

De Tweede Kamer heeft twee van de vijf moties aangenomen die zijn ingediend tijdens het debat over het gevangenispersoneel. De motie van de heer van Nispen (SP) en mevrouw van Toorenburg (CDA) is aangenomen. Zij verzochten de staatssecretaris om alles op alles te zetten om op zo kort mogelijke termijn de vacatures te vervullen om de meest acute problemen op te lossen. Daarnaast is de motie van de heer Krol (50pluspartij) aangenomen waarin hij de regering verzoekt om in te zetten op een optimale spreiding van cellen, gedetineerden en personeel, om zo verlichting van de werkdruk en verbetering van de veiligheidssituatie te realiseren. Wat de consequenties hiervan zijn en hoe dit in de praktijk eruit gaat zien wordt zo spoedig mogelijk in kaart gebracht.

Datum: 2017-04-21T11:17:59.242Z
Klik hier voor het volledige artikel